homebackgroundtake actionabout the eceaeeceae
After tests primates maybe reused, or they  may be killed to examine organs in the body.
 
deutsch
 
 
english
 
espanol
 
 
francais
 
 
cr
 
 
dutch
 
 
 
 
finnish
 

Brain damaged Marmoset at Cambridge University ęBUAVOmwille van de gelijkenis tussen mensen en niet-menselijke primaten hebben wetenschappers gedurende jaren proeven uitgevoerd op primaten. Maar het is precies deze gelijkenis die hun gebruik als ‘objecten’ voor proeven zo onverantwoord maakt.

Primaten zijn verstandige en sociale dieren met complexe behoeften. Een laboratoriumomgeving doet hen dan ook erg lijden. Ze worden onderworpen aan zeer pijnlijke en intense proeven: zo worden ze geïnfecteerd met besmettelijke ziekten of worden hun hersenen opzettelijk beschadigd. We zouden er nooit aan durven denken om mensen tegen hun wil te onderwerpen aan dergelijke proeven – waarom staan we dit dan toe bij onze dichtsbijzijnde neven?

Proeven op primaten zijn niet enkel moreel fout, ze zijn ook wetenschappelijk fout. Hoewel hun gedrag erg lijkt op dat van ons, zijn primaten net niet voldoende aan ons verwant om gebruikt te kunnen worden als betrouwbare modellen voor menselijke ziekten. Alternatieve methodes bestaan al, maar omdat onderzoekers en geldschieters de kat uit de boom kijken, krijgen ze niet de steun die ze nodig hebben. Het is van levensbelang dat men zich engageeert om te investeren in deze alternatieve methoden zodat wordt aangetoond dat deze alternatieven beter zijn dan de voorbijgestreefde en onmenselijke proeven op primaten.

Maar er is hoop. De Europese Unie kan een permanent wettelijk verbod invoeren voor alle proeven op primaten. De Europese Commissie herziet momenteel Richtlijn 86/609, die de regels bepaalt voor dierproeven in heel Europa. Deze herziening is een unieke kans om proeven op primaten te stoppen, voor altijd.

Klik hier als je je wil inzetten om primaten te helpen redden

Wens je meer info over proeven op primaten? Wil je weten waarom de Europese Coalitie voor het Beëindigen van Dierproeven oproept tot een onmiddellijk verbod? Klik dan hier