homebackgroundtake actionabout the eceaeeceae
After tests primates maybe reused, or they  may be killed to examine organs in the body.
 
deutsch
 
 
english
 
 
espanol
 
 
francais
 
 
cr
 
 
italian
 
 
dutch
 
 
 
 
finnish
 

Brain damaged Marmoset at Cambridge University (C)BUAVYhtäläisyydet ihmisten ja muiden kädellisten välillä ovat johtaneet siihen, että tiedemiehet ovat käyttäneet niitä jo vuosia kokeissaan. Näiden yhtäläisyyksien takia kädelliset myös kärsivät valtavasti, mikä tekee niiden käytöstä koevälineinä anteeksiantamatonta.

Kädelliset ovat älykkäitä ja sosiaalisia eläimiä, joilla on monenlaisia tarpeita. Tämän vuoksi ne kärsivät varsinkin laboratorio-oloissa. Kädellisiä käytetään stressaavissa ja intensiivisissä kokeissa, joissa niihin esimerkiksi istutetaan tarttuvia tauteja tai niille aiheutetaan aivovaurioita. Emme koskaan hyväksyisi, että näin tehtäisiin ihmisille, miksi siis hyväksymme sen lähimpien serkkujemme kohdalla?

Tämä kaikki ei ole vain moraalisesti väärin vaan myös tieteen kannalta hyödytöntä, sillä huolimatta kaikista yhtäläisyyksistä käyttäytymisessämme, kädelliset eivät ole tarpeeksi samanlaisia kuin ihmiset, jotta kokeista saataisiin luotettavia tietoja. Vaihtoehtoisia menetelmiä on olemassa, mutta tutkijoiden ja rahoittajien vastahakoisuuden takia ne eivät ole saaneet tukea. Tarvitaan sitoutumista ja panostusta näihin vaihtoehtoihin, jotta ne voitaisiin todistaa ylivertaisiksi vanhentuneisiin ja epäinhimillisiin testeihin nähden.

Toivoa kuitenkin on, sillä EU:lla on valtaa asettaa pysyvä kielto näille kokeille. Tällä hetkellä direktiiviä 86/609, joka määrittelee eläinkokeiden säännöt Euroopassa, arvioidaan uudestaan. Tämä on paras mahdollisuus vuosiin saada eläinkokeet kädellisillä loppumaan iäksi.

Klikkaa tästä, jos haluat auttaa kädellisiä.

Jos taas haluat lisätietoa kädellisillä tehtävistä kokeista tai siitä miksi European Coalition to End Animal Experiments -järjestö pyrkii saamaan aikaan täyskiellon, klikkaa tästä.