homebackgroundtake actionabout the eceaeeceae
After tests primates maybe reused, or they  may be killed to examine organs in the body.
 
deutsch
 
 
english
 
 
espanol
 
 
francais
 
 
cr
 
 
italian
 
 
dutch
 
 
 
 
finnish
 

Brain damaged Marmoset at Cambridge University ©BUAVZbog sliènosti ljudskih i ostalih primata znanstvenici vr¹e pokuse na potonjima veæ godinama. Upravo zbog tih sliènosti njihova je patnja tako stra¹na, a njihovo je kori¹tenje kao sredstava u istra¾ivanjima tako neopravdano.

Primati su inteligentna i dru¹tvena biæa sa slo¾enim potrebama koja osobito pate u laboratorijskom okru¾enju. Podvrgava ih se bolnim i napornim pokusima, kao ¹to je inficiranje zaraznim bolestima i namjerno izazivanje o¹teæenja na mozgu. Nikad nam ne bi palo na pamet podvrgnuti ljude takvim postupcima protiv njihove volje... za¹to onda dopu¹tamo da se vr¹e na na¹im najbli¾im roðacima?

Ne samo da je njihovo kori¹tenje moralno pogrje¹no, nego je i znanstveno manjkavo. Uz sve njihove sliènosti u pona¹anju, primati nam naprosto nisu dovoljno slièni da bi poslu¾ili kao pouzdani modeli za ljudske bolesti. Alternativne tehnike veæ postoje, ali za njih, zbog nezalaganja znanstvenika i financijera, nedostaju nu¾na sredstva. Neophodno je ozbiljno se posvetiti ulaganju u te alternativne metode, buduæi da bi se tada pokazalo koliko su one bolje od zastarjelih i neèovjeènih testiranja na primatima.

Ali, nada postoji. Europska unija ima moæ postiæi trajnu zakonsku zabranu svih pokusa na primatima. Trenutno se revidira Direktiva 86/609, koja regulira pokuse na ¾ivotinjama u cijeloj Europi. Ta revizija najbolja je prigoda u posljednje vrijeme da se zaustave pokusi na primatima i to zauvijek.

Klikni ovdje ako ¾eli¹ djelovati i pomoæi u spa¹avanju primata.

Za dodatne informacije o pokusima na primatima i o tome za¹to Europska koalicija za prestanak pokusa na ¾ivotinjama tra¾i trenutaènu zabranu,klikni ovdje.