homebackgroundtake actionabout the eceaeeceae
After tests primates maybe reused, or they  may be killed to examine organs in the body.
 
deutsch
 
 
english
 
 
espanol
 
 
francais
 
 
cr
 
 
italian
 
 
dutch
 
 
 
 
finnish
 

BUAV Primateshand in a 163,000 signature petition at Downing Street in August 2005 calling for a total ban on primate testing in the UK. ©BUAVSada imamo pravu priliku postiæi zabranu svih pokusa na primatima ¹irom Europe - ali trebamo tvoju pomoæ.

Europska komisija (EC) trenutno revidira zakon koji regulira sve pokuse na ¾ivotinjama u Europi. Trudimo se svim silama da se zabrana testiranja na primatima uvrsti u taj revidirani zakon.* Ali da bismo to postigli, Komisiji moramo pokazati koliko je sna¾an otpor testiranju na primatima.

Molimo te da po¹alje¹ e-mail Europskoj komisiji, koristeæi se dolje navedenim obrascem, i da od nje zatra¾i¹ zabranu testiranja na primatima. Trebat æe ti samo nekoliko sekundi, ali to æe uvelike pridonijeti vr¹enju pritiska na Europsku komisiju kako bi se zabranili ti krajnje nemoralni i znanstveno manjkavi pokusi.

Prilo¾ili smo ne¹to teksta koji mo¾e¹ koristiti u svome e-mailu. Ako ima¹ vremena dodati vlastitu poruku, molimo te da to i uèini¹, buduæi da e-mail s osobnom notom ima jaèi utjecaj od standardiziranoga.

*Zabrana pokusa na primatima samo je jedan od zahtjeva koji ECEAE-a postavlja pred revidirani zakon. Molimo te da klikne¹ ovdje i aktivira¹ se.