backgroundtake actionabout the eceaeeceae
he results from primate experiments may cause serious misconceptions that would delay  understanding of human conditions.  ©BUAV / R&D
 
deutsch
 
 
english
 
 
espanol
 
 
francais
 
 
cr
 
 
italian
 
 
dutch
 
 
 
 
finnish
 

Deset tisuæa primata godi¹nje pati i umire u laboratorijima EU-a u zastarjelim i nemoralnim pokusima. Vrijeme je da to prestane.

Europska komisija trenutno revidira zakon koji regulira pokuse na ¾ivotinjama na cijelom kontinentu. To je rijetka prigoda da se doista postigne slu¾bena zabrana testiranja na primatima ¹irom Europe. Ali za to trebamo tvoju pomoæ.

Molimo te da klikne¹ ovdje i aktivira¹ se..

Ili klikni ovdje za vi¹e informacija o tome za¹to tra¾imo zabranu.

Mi smo Europska koalicija za prestanak pokusa na ¾ivotinjama (ECEAE) - vodeæi europski savez u nenasilnoj borbi za laboratorijske ¾ivotinje.