Accessibility Links

Select a Language:

 1. English Language
 2. German Language
 3. Dutch Language
 4. French Language
 5. Italian Language
 6. Czech Language
 7. Danish Language
 8. Swedish Language
 9. Croatian Language
 10. Finish Language
 11. Portugal Language
 12. Spanish Language
 13. Norwegian Language
 14. Macedonian Language
 15. Serbian Language
 16. Polish Language
 17. Hungarian Language

Main Content:

Svoboda zvírat (Czech Republic)

Also known as Freedom for Animals, we are a national, non-political, non-profit animal-rights organisation. Our philosophy is that every living creature has his or her own, unique value which is not dependent on current appreciation by humans.

The main aim of Freedom for Animals is to change the relationship of man towards animals, to achieve the recognition that animals have their own value and that we shouldn't treat them according to their possible use for people. Freedom for Animals is based on the principle of non-violence and no transgression of personal freedom of individuals.

We have three main campaigns at the moment:

 •  For Replacement of Animal Experiments - it includes three projects: Beauty Victims - aiming to end cosmetics and household products animal testing; Humane Education - aiming to replace animal experiments and classical dissection in education; Next of Kin - aiming to end experiments on primates
 • Against Fur - aiming to achieve ban of fur farms, promoting fur free retailers, running the Design Against Fur competition
 • Environmental Awareness Education - lessons about animals and environment for school children 

 


 

Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nepolitická nezisková organizace pro ochranu práv zvířat, sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem.
Svoboda zvířat usiluje o změnu vztahu lidí ke zvířatům. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata jako na tvory, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost SZ je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.
Momentálně máme tři kampaně:

 • Za nahrazení pokusů na zvířatech – zahrnuje tři projekty: Oběti krásy – cílem je ukončení testování kosmetiky a prostředků pro domácnost na zvířatech; Humánní vzdělávání – cílem je nahrazení pokusů na zvířatech a klasických pitev ve vzdělávání; Nejbližší příbuzní – cílem je ukončení pokusů na primátech.
 • Proti srsti – cílem je zákaz kožešinových farem, přičemž jsou propagováni prodejci, kteří nepoužívají pravou kožešinu a součástí kampaně je i pořádání souteže Designem proti kožešinám
 • Ekovýchova – výukové hodiny o zvířatech a životním prostředí pro školy

 


Svoboda zvířat – Praha
Bořivojova 108
130 00 Praha 3
Czech Republic

Tel: 00420 777 835 651
Email: pokusy@svobodazvirat.cz
or info@svobodazvirat.cz

Donate today!

Please help our campaign to end animal experiments

Contact by Phone

Svoboda zvířat – Plzeň

Bořivojova 108

130 00 Praha 3

Czech Republic

Contact by Phone
 • Tel: 00420 777 835 651

Top of the page